Přihláška na Paintballový tábor v Náměšti

Vyberte turnus
Účastník
Objednávající - rodič nebo zákonný zástupce
Kontakt na druhého rodiče
Fakturační údaje na zaměstnavavatele

Pokud Vám tábor proplácí zaměstnavatel z FKSP, uveďte prosím fakturační údaje. Faktura bude odeslána poštou přímo plátci pobytu a v kopii na Váš email.

Volitelné aktivity
Garance storna pobytu

Do pole vepište zdravotní omezení účastníka tábora (alergie, diabetik atd.), případně požadavky na stavu (vegetarián, bezlepková dieta atd.)

Všeobecné obchodní podmínky
Tento formulář zprostředkovává elektronické přihlášení na letní dětský tábor. Vyplněním a odesláním formuláře dojde k závaznému objednání pobytu na táboře. Po odeslání formuláře obdržíte email s potvrzením a rekapitulací zadaných informací.
Slevy:

 • Při uhrazení plné ceny tábora do 27.12. 2019: sleva 500 Kč (20 €)
 • Sleva 300 Kč (12 €) za sourozence (První dítě platí plnou cenu a každý jeho sourozenec cenu se slevou. Pokud se liší příjmení sourozenců, uveďte v přihlášce do kolonky poznámky celé jméno sourozence.)
 • Sleva 500 Kč (50 €) za účast na více turnusech / táborech v jednom roce
 • Sleva 300 Kč (12 €) za kamaráda (Pokud ses již někdy účastnil některého z minulých ročníků našich táborů, máš možnost získat slevu, když k nám na tábor přivedeš svého kamaráda, který naopak s námi na táboře ještě nikdy nebyl. Pro uplatnění slevy za kamaráda je nutné v přihlášce napsat do kolonky pro poznámky žádost o tuto slevu a jméno účastníka. Bonus za kamaráda se účtuje zpětně po přijetí přihlášky od kamaráda.)

Jak tábor zaplatit:

    Převodem na účet spolku Ferien u Fio banky: 2800195685 / 2010
    U veškerých plateb prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.
   

Termín plateb:

Vaši přihlášku na tábor zpracujeme a během dvou pracovních dnů Vám pošleme zálohovou fakturu na email, který jste uvedli v přihlášce. Zálohu 1500 Kč je potřeba uhradit do 14 dní od data vystavení zálohové faktury. Přihláška je považována za závaznou teprve od chvíle, kdy obdržíme zálohu nebo plnou platbu. Doplatek tábora je splatný nejpozději 30 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Storno podmínky pokud nemáte zakoupenou Garanci storna pobytu : 
 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: 1000 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: 1500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: 2500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: 100% ceny pobytu
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: 500 Kč, nutné doložit doklad o nemoci
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň (kouření, alkohol, krádeže apod.): nevzniká nárok na vratku
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 100 Kč za každý následující den po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity.
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: nevzniká nárok na vratku
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč

 

Storno podmínky pokud máte zakoupenou Garanci storna pobytu:

 

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek snížen na 750 Kč
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek snížen na 1250 Kč
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek snížen na 2000 Kč
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora (je potřeba doložit doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: vracíme 100 Kč za každý následující den po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 200 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: vracíme 200 Kč za každý následující den po dni odjezdu a nevyužité příplatkové aktivity
 • V případě náhradníka z Vaší strany: storno poplatek 0 Kč

 


Způsob vrácení plateb:

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně včetně zrušení pobytu.