Přihláška na English in Action camp v Náměšti

Vyberte turnus
Účastník
Objednávající - rodič nebo zákonný zástupce
Kontakt na druhého rodiče
Fakturační údaje na zaměstnavavatele

Pokud Vám tábor proplácí zaměstnavatel z FKSP, uveďte prosím fakturační údaje. Faktura bude odeslána poštou přímo plátci pobytu a v kopii na Váš email.

Volitelné aktivity
Doplňkové cestovní pojištění

Do pole vepište zdravotní omezení účastníka tábora (alergie, diabetik atd.), případně požadavky na stavu (vegetarián, bezlepková dieta atd.)

Všeobecné obchodní podmínky

Tento formulář zprostředkovává elektronické přihlášení na letní dětský tábor. Vyplněním a odesláním formuláře dojde k závaznému objednání pobytu na táboře. Po odeslání formuláře obdržíte e-mail s potvrzením a rekapitulací zadaných informací.

Slevy:

 • Při uhrazení plné ceny tábora do 15. 1. 2017: sleva 500 Kč (20 €)
 • Při uhrazení plné ceny tábora od 16. 1. 2017 do 15. 2. 2017: sleva 300 Kč (12 €)
 • Sleva 300 Kč (12 €) za sourozence (První dítě platí plnou cenu a každý jeho sourozenec cenu se slevou. Pokud se liší příjmení sourozenců, uveďte v přihlášce do kolonky poznámky celé jméno sourozence.)
 • Sleva 300 Kč (12 €) za kamaráda (Pokud ses již někdy účastnil některého z minulých ročníků našich táborů, máš možnost získat slevu, když k nám na tábor přivedeš svého kamaráda, který naopak s námi na táboře ještě nikdy nebyl. Pro uplatnění slevy za kamaráda je nutné v přihlášce napsat do kolonky pro poznámky žádost o tuto slevu a jméno účastníka. Bonus za kamaráda se účtuje zpětně po přijetí přihlášky od kamaráda.)
 • Sleva 750 Kč za účast na více turnusech/táborech pořádaných v roce 2017
 • Sleva pro děti z dětských domovů je individuální dle počtu dětí.

Jak tábor zaplatit:

Převodem na účet o.s. Ferien u Fio Banky: 2800195685/2010
U veškerých plateb prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.
Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto sdružení Ferien. V tomto případě se neplatí záloha.

Termín plateb:

Vaši přihlášku na tábor zpracujeme a během dvou pracovních dnů Vám pošleme fakturu na e-mail, který jste uvedli v přihlášce. Zálohu 1500 Kč je potřeba uhradit do 14 dní po přijetí faktury. Přihláška je považována za závaznou teprve od chvíle, kdy obdržíme zálohu nebo plnou platbu. Doplatek tábora je splatný nejpozději 30 dní před začátkem daného turnusu. Nedodržení platebních termínů bez předchozí domluvy může být považováno za ztrátu zájmu a následováno zrušením přihlášky.

Storno podmínky:

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: 1000 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: 1500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: 2500 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: 100 % ceny pobytu
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: 500 Kč (nutný doklad o nemoci)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: 100 % z ceny (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 100 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: 100 % z ceny pobytu
 • V případě náhradníka z Vaší strany: 0 Kč

Storno podmínky při zakoupení Garance:

 • Zrušení přihlášky do 30 dnů před začátkem daného turnusu: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 29 dnů do 10 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 750 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky od 9 dnů do 3 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 1250 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení od 2. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor: storno poplatek 2000 Kč - zrušení bez udání důvodu (písemně)
 • Zrušení přihlášky kvůli nemoci: vracíme 100 % z uhrazené ceny tábora (je potřeba doložit doklad od lékaře)
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň: vracíme 100 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity (kouření, alkohol, krádeže apod.)
 • Odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme 200 Kč za každý následující den neúčasti na táboře po dni odjezdu a za nevyužité příplatkové aktivity
 • Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: vracíme 200 Kč den a nevyužité příplatkové aktivity
 • V případě náhradníka z Vaší strany: storno poplatek 0 Kč

Způsob vrácení plateb

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně včetně zrušení pobytu. Veškeré storno platby a vratky za letní tábory vyřizujeme v průběhu mesíce září a října.