Občanské sdružení Ferien

Ferien je nezisková organizace registrovaná u Ministerstva vnitra ČR s více jak patnáctiletou tradicí. Cílem spolku je vytváření a zprostředkovávání široké nabídky akcí pro volný čas dětí a mládeže a rozvinout tak jejich vnímání, vzdělávání a mezikulturní porozumění.

Spolek Ferien byl založen v roce 2004 zkušenými vedoucími, jejichž táborová činnost sahá do první poloviny 90 let. Od té doby jsme uspořádali stovky akcí, výletů, víkendů a táborů, a to obvykle se zaměřením na setkávání dětí a mládeže. Za hlavní činnost sdružení považujeme organizaci letních i zimních táborů, víkendových a prázdninových akcí, mezi něž patří mezinárodní setkávání mládeže, výměnné programy, lyžařské kurzy a pobyty v přírodě pro děti a mládež. Všechny tyto akce jsou zaměřeny na odpočinkovou a vzdělávací stránku a snažíme se při nich používat nejnovější metody
a trendy v oblasti pedagogiky. Našimi českými a zahraničními partnery jsou organizace stejného nebo podobného zaměření ze zemí Evropské unie, zejména pak z Německa a Velké Británie. Samozřejmě spolupracujeme i s partnery z jiných států.

Pracovníci sdružení jsou zkušení lidé s dlouholetou praxí v jednotlivých oborech. Celá řada našich vedoucích a instruktorů se sama dlouhodobě podílí na přípravě a organizaci akcí, které si vytyčujeme jako hlavní aktivity.

Během 18 let existence sdružení se našich akcí súčastnily tisíce spokojených dětí.

Naše činnost je pravidelná a celoroční a je určena pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let bez nutnosti členství ve sdružení.

 

IČO: 26660393

Mobil: +420 601 330 254.

Web: www.osferien.cz

E-mail: info@osferien.cz

Účet: Fio Banka 2800195685/2010

Adresa: Ferien z.s., Strážné 111, 54352 Strážné